Inny ?wiat

Inny ?wiat

Автор:

Жанр: Современная проза

Год выпуска: нет данных

Язык написания книги: Польский

Страниц в книге: 57

Wydane po raz pierwszy w 1953 roku w Londynie i wznawiane wielokrotnie wspomnienia Gustawa Herlinga – Grudzi?skiego z sowieckiego ?agru w Jercewie pod Archagielskiem ukazuj? si? w serii Lekcja Literatury poprzedzone niezwykle interesuj?c? rozmow?, jak? z autorem ksi??ki przeprowadzi? znakomity znawca jego tw?rczo?ci, W?odzimierz Bolecki. Ksi??ka Gustawa Herlinga – Grudzi?skiego obok nieprzeci?tnych walor?w literackich jest przede wszystkim – co podkre?la w rozmowie Autor – dokumentaln? relacj? ofiary, kronikarza i badacza instytucji i mechanizm?w sowieckiego "innego ?wiata" zbudowanego na utopijnej, zbrodniczej ideologii lewicowo – totalitarnej.

Скачать Inny ?wiat, Herling-Grudzinski Gustaw

Скачать fb2 Скачать txt

Отзывы Inny ?wiat, Herling-Grudzinski Gustaw

Herling-Grudzinski Gustaw другие произведения