"Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том-1"

"Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том-1"

Автор:

Жанр: Математика

Год выпуска: 2002

Язык написания книги: Украинский

Страниц в книге: 44

"Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том-1" Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НацМетАУ, 2002. – Т. 1: Теорія та мето-дика навчання математики. – 444 с. Збірник містить статті з різних аспектів дидактики мате-матики і проблем її викладання в вузі та школі. Значну увагу приділено проблемам розвитку методичних систем навчання ма-тематики та застосування засобів нових інформаційних техно-логій навчання математики у шкільній та вузівській практиці. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових та педагогічних працівників.

Скачать "Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том-1", Автор неизвестен

Скачать doc Скачать fb2

Отзывы "Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том-1", Автор неизвестен