"Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том-2"

"Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том-2"

Автор:

Жанр: Математика

Год выпуска: 2001

Язык написания книги: Украинский

Теорія та методика
навчання математики,
фізики, інформатики.
Збірник наукових праць.
Том 2.
Теорія та методика навчання математики, фізики, інфо-
рматики: Збірник наукових праць: В 3-х томах. – Кривий Ріг:
Видавничий відділ КДПУ, 2001. – Т. 2: Теорія та методика на-
вчання фізики. – 392 с.
Збірник містить статті з різних аспектів дидактики фізи-
ки і проблем її викладання в вузі та школі. Значну увагу приді-
лено проблемам розвитку методичних систем навчання фізики та
застосування засобів нових інформаційних технологій навчання
фізики у шкільній та вузівській практиці.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, на-
укових та педагогічних працівників.

Скачать "Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том-2", Автор неизвестен

Скачать pdf

Отзывы "Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том-2", Автор неизвестен